ၾကားသိရသမွ်

ဘဏ္ေတြ ေဒဝါလီ ခံ/မခံ စာခ်ဳပ္နဲ႔ အေလာင္းအစား လုပ္မယ့္သူတဦးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံ

ဘဏ္ေတြ အေၾကာင္း နည္းနည္း ေျပာျပပါရေစ ဘဏ္ေတြ ေဒဝါလီ ခံႏိုင္လား မခံႏိုင္ဖူးလားဆိုတဲ့ အေျဖ ကို က်ေနာ္ေတာ့ လက္မခံပါ။

ေဒဝါလီ မခံႏိုင္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္မွာ

စေပၚေငြ ၂ ဘီလီယံ (သန္း ႏွစ္ေထာင္) စေပၚတင္မွ ဘဏ္ခြဲတစ္ခု ဖြင့္လို႔ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘဏ္ တစ္ဘဏ္က ေဒဝါလီခံရဖို႔ နီးစပ္လာပီ ဆိုရင္လည္း ဘဏ္ေတြ အကုန္လုံးက ဝိုင္းထိန္းေပးရပါတယ္

မယုံရင္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ လိုင္းေပၚမွာ ဘဏ္ေတြ ေဒဝါလီ ခံရေတာ့မယ္

ပိုက္ဆံေတြ ထုတ္ၾက လို႔ ေျပာတဲ့သူေတြ ၾကည့္လိုက္ရင္ % ပြဲစားၾကည့္ပါဘဲ ၾကည့္ယုံၾကပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ေဒၚလာ ကို အေၾကာင္းျပၾကပါလိမ့္မယ္ ဒါကေတာ့ အစိုးရေပၚလစီ နဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္

ေဒၚလာေတြ ဘယ္ကထြက္လဲ ဆိုတာကို ပညာတတ္တဲ့သူတိုင္း သိပါတယ္။

ေပါမ်ားလွတဲ့ ေဒၚလာ ေတြ အကုန္ ခ႐ိုနီႀကီးေတြ စကစ ေဒါက္တိုင္ေတြစီကဘဲ ထြက္တာပိုမ်ားပါတယ္

ဒါကို ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္ရင္ နားလည္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဘဏ္ၿပိဳမယ္လို႔ ထင္တဲ့သူေတြ နဲ႔လည္း စာခ်ဴပ္စာတန္းနဲ႔ က်ေနာ္ ႏိုင္သေလာက္ အေလာင္းအစား ျပဳလုပ္ရဲပါတယ္

စာခ်ဴပ္က အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (Aung Thiha)

ထိုကဲ့သို႔ ဘဏ္မၿပိဳဘူးလို႔ အေလာင္းအစားနဲ႔ ေျပာေနေပမယ့္လည္း ေဒၚလာေဈးနဲ႔ ေ႐ႊေဈးတို႔

တဟုန္ထိုး တက္လာၿပီး မထိန္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာကာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ၿပိဳလဲသြားၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္

ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုဆိုး႐ြားတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရပါဦးမယ္။

credit

unicode

ဘဏ္ေတြ အေၾကာင္း နည္းနည္း ေျပာျပပါရေစ ဘဏ္ေတြ ေဒဝါလီ ခံႏိုင္လား မခံႏိုင္ဖူးလားဆိုတဲ့ အေျဖ ကို က်ေနာ္ေတာ့ လက္မခံပါ။

ေဒဝါလီ မခံႏိုင္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္မွာ

စေပၚေငြ ၂ ဘီလီယံ (သန္း ႏွစ္ေထာင္) စေပၚတင္မွ ဘဏ္ခြဲတစ္ခု ဖြင့္လို႔ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘဏ္ တစ္ဘဏ္က ေဒဝါလီခံရဖို႔ နီးစပ္လာပီ ဆိုရင္လည္း ဘဏ္ေတြ အကုန္လုံးက ဝိုင္းထိန္းေပးရပါတယ္

မယုံရင္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ လိုင္းေပၚမွာ ဘဏ္ေတြ ေဒဝါလီ ခံရေတာ့မယ္

ပိုက္ဆံေတြ ထုတ္ၾက လို႔ ေျပာတဲ့သူေတြ ၾကည့္လိုက္ရင္ % ပြဲစားၾကည့္ပါဘဲ ၾကည့္ယုံၾကပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ေဒၚလာ ကို အေၾကာင္းျပၾကပါလိမ့္မယ္ ဒါကေတာ့ အစိုးရေပၚလစီ နဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္

ေဒၚလာေတြ ဘယ္ကထြက္လဲ ဆိုတာကို ပညာတတ္တဲ့သူတိုင္း သိပါတယ္။

ေပါမ်ားလွတဲ့ ေဒၚလာ ေတြ အကုန္ ခ႐ိုနီႀကီးေတြ စကစ ေဒါက္တိုင္ေတြစီကဘဲ ထြက္တာပိုမ်ားပါတယ္

ဒါကို ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္ရင္ နားလည္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဘဏ္ၿပိဳမယ္လို႔ ထင္တဲ့သူေတြ နဲ႔လည္း စာခ်ဴပ္စာတန္းနဲ႔ က်ေနာ္ ႏိုင္သေလာက္ အေလာင္းအစား ျပဳလုပ္ရဲပါတယ္

စာခ်ဴပ္က အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (Aung Thiha)

ထိုကဲ့သို႔ ဘဏ္မၿပိဳဘူးလို႔ အေလာင္းအစားနဲ႔ ေျပာေနေပမယ့္လည္း ေဒၚလာေဈးနဲ႔ ေ႐ႊေဈးတို႔

တဟုန္ထိုး တက္လာၿပီး မထိန္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာကာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ၿပိဳလဲသြားၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္

ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုဆိုး႐ြားတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရပါဦးမယ္။

credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *