ၾကားသိရသမွ်

ေနာက္ထပ္ စစ္ေကာင္စီ၏ မတရားေ-သဒ-ဏ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံထားရသူ အမ်ိဳးသမီး (၉ )ဦး

ေနာက္ထပ္ စစ္ေကာင္စီ၏ မတရားေ-သဒ-ဏ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံထားရသူ အမ်ိဳးသမီး (၉ )ဦး

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၇

လူငယ့္ေခတ္

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီက အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ေပၚလာခဲ့သည့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သူမ်ား ကို

မတရားဖမ္းဆီးကာ ေသဒဏ္အမိန႔္ခ်မွတ္ထားသူ ၇၂ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၉ ဦးပါဝင္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)က ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ၉ ဦးမွာ မျမင့္ျမင့္ေအး၊ မမိုးမိုးျမင့္ေအာင္၊ မဇင္မာထြန္း၊ မလွလွႏိုင္ (ခ) မႏိုင္၊ ေဆာင္းေလေျပ (ခ) ဇူးဇူး၊

မခင္ဝင့္ေက်ာ္ေမာင္၊ မဆုေဝႏွင္း၊ မဆုျမတ္သြယ္ႏွင့္ မခ်ိဳခ်ိဳ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး လူသတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈပုဒ္မမ်ား၊

အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ စသည့္ မတရားပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ခုံ႐ုံးက တဖက္သတ္အမိန္႔ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

AAPP အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္အထိ ေကာက္ယူထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က

အာဏာသိမ္း ယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ မတရားဖမ္းဆီးကာ ေသဒဏ္အမိန႔္ခ်မွတ္ခံထားရသည့္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၂ ဦးတို႔သည္လည္း ထပ္မံ၍ တရားလက္လြတ္ သတ္ျဖတ္ခံရမည့္

အေျခအေနျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္အထိ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြင္း

အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီ၏ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူေပါင္း ၁၁၇၉၅ ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ၁၃၄၈ ဦး သည္

ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ခံထားရကာ ထိုျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားအနက္မွ ၇၂ ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မ်က္ကြယ္ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ ၄၁ ဦးရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူစုစုေပါင္း ၁၁၃ ဦးရွိေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီသည္ ဇူလိုင္ တတိယပတ္အတြင္း ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္၊

ကိုလွမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ကိုေအာင္သူရေဇာ္တို႔ ၄ ဦးကို မတရားေသဒဏ္ေပး စီရင္လိုက္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ကေၾကညာခဲ့ၿပီး မိသားစုမ်ားထံသို႔ အေလာင္းပင္ ျပန္မေပးဘဲ တိတ္တဆိတ္သၿဂႋဳလ္ခဲ့သည္။

ယင္းေသဒဏ္ေပးမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္

စစ္ေခါင္းေဆာင္မင္းေအာင္လႈိင္က ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၂၇ အရ ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ခံရသူမ်ားအား မီးသၿဂႋဳလ္ခြင့္မရွိဘဲ

သခ်ႋဳင္းေျမ ေနရာမ်ားတြင္ မွတ္တိုင္စိုက္ထူ၍ ေသဆုံးသူ၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္

ေသဆုံးသည့္ေန႔ရက္တို႔ကို ေရးသား ေဖာ္ျပကာ ျမႇဳပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း

ထိုဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားတိုင္းျပဳလုပ္ရန္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

၎တို႔သည္ ျပဌာန္းထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ ကိုဂ်င္မီ၊

ကိုၿဖိဳး ေဇယ်ာေသာ္၊ ကိုလွမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ကိုေအာင္သူရတို႔အေပၚ ေသဒဏ္စီရင္ကာ

တိတ္တဆိတ္သၿဂႋဳလ္လိုက္ျခင္းသည္ လူသတ္အေလာင္းေဖ်ာက္မႈ ေျမာက္သည္ဟုလည္း AAPP ကဆိုထားသည္။

ဓာတ္ပုံ- မတရားေသဒဏ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံထားရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

unicode

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၇

လူငယ့္ေခတ္

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီက အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ေပၚလာခဲ့သည့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္သူမ်ား ကို

မတရားဖမ္းဆီးကာ ေသဒဏ္အမိန႔္ခ်မွတ္ထားသူ ၇၂ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၉ ဦးပါဝင္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)က ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ၉ ဦးမွာ မျမင့္ျမင့္ေအး၊ မမိုးမိုးျမင့္ေအာင္၊ မဇင္မာထြန္း၊ မလွလွႏိုင္ (ခ) မႏိုင္၊ ေဆာင္းေလေျပ (ခ) ဇူးဇူး၊

မခင္ဝင့္ေက်ာ္ေမာင္၊ မဆုေဝႏွင္း၊ မဆုျမတ္သြယ္ႏွင့္ မခ်ိဳခ်ိဳ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး လူသတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈပုဒ္မမ်ား၊

အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ စသည့္ မတရားပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ခုံ႐ုံးက တဖက္သတ္အမိန႔္ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

AAPP အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္အထိ ေကာက္ယူထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က

အာဏာသိမ္း ယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ မတရားဖမ္းဆီးကာ ေသဒဏ္အမိန႔္ခ်မွတ္ခံထားရသည့္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၂ ဦးတို႔သည္လည္း ထပ္မံ၍ တရားလက္လြတ္ သတ္ျဖတ္ခံရမည့္

အေျခအေနျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္အထိ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြင္း

အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီ၏ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူေပါင္း ၁၁၇၉၅ ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ၁၃၄၈ ဦး သည္

ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ခံထားရကာ ထိုျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားအနက္မွ ၇၂ ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မ်က္ကြယ္ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ ၄၁ ဦးရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူစုစုေပါင္း ၁၁၃ ဦးရွိေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီသည္ ဇူလိုင္ တတိယပတ္အတြင္း ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္၊

ကိုလွမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ကိုေအာင္သူရေဇာ္တို႔ ၄ ဦးကို မတရားေသဒဏ္ေပး စီရင္လိုက္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ကေၾကညာခဲ့ၿပီး မိသားစုမ်ားထံသို႔ အေလာင္းပင္ ျပန္မေပးဘဲ တိတ္တဆိတ္သၿဂႋဳလ္ခဲ့သည္။

ယင္းေသဒဏ္ေပးမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္

စစ္ေခါင္းေဆာင္မင္းေအာင္လႈိင္က ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၂၇ အရ ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ခံရသူမ်ားအား မီးသၿဂႋဳလ္ခြင့္မရွိဘဲ

သခ်ႋဳင္းေျမ ေနရာမ်ားတြင္ မွတ္တိုင္စိုက္ထူ၍ ေသဆုံးသူ၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္

ေသဆုံးသည့္ေန႔ရက္တို႔ကို ေရးသား ေဖာ္ျပကာ ျမႇဳပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း

ထိုဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားတိုင္းျပဳလုပ္ရန္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

၎တို႔သည္ ျပဌာန္းထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ ကိုဂ်င္မီ၊

ကိုၿဖိဳး ေဇယ်ာေသာ္၊ ကိုလွမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ကိုေအာင္သူရတို႔အေပၚ ေသဒဏ္စီရင္ကာ

တိတ္တဆိတ္သၿဂႋဳလ္လိုက္ျခင္းသည္ လူသတ္အေလာင္းေဖ်ာက္မႈ ေျမာက္သည္ဟုလည္း AAPP ကဆိုထားသည္။

ဓာတ္ပုံ- မတရားေသဒဏ္အမိန႔္ ခ်မွတ္ခံထားရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *