ၾကားသိရသမွ်

အရေပြားပေါ်အယားပြေရုံလောက်လေးနဲ့ မနာကျည်းကြပါနဲ့ အသဲနှလုံးက ကျွဲပခုံးသားလိုမာကျောကြရအောင်

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု – Episode 55”

ကြောင်ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိကြတယ်ဟုတ် …

အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ … ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်မရှင်းဘဲ ရေမကြိုက်တဲ့ ကြောင်ကို အလကားနေရင်း ပြဿနာရှာတဲ့သဘောပေါ့။

အခုလဲ အောင်နေမျိုးတစ်ယောက် ကြောင်ရေချိုးနေပြန်ပါပြီ။

ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူပြောခဲ့မှန်းမသိပေမယ့် ယုံကြည်နေခဲ့တဲ့ စကားထဲကလို မိုးကြီး ရွာစေချင်လို့ပဲလားတော့မသိ … အနာရှိတဲ့သူတွေကတော့စပ်ကြမှာ ကွက်တိပါပဲ။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု” အောင်နေမျိုး ကြောင်ရေချိုးထားတာလေး ခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု – Episode 55”

ကြောင်ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိကြတယ်ဟုတ် …

အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ … ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်မရှင်းဘဲ ရေမကြိုက်တဲ့ ကြောင်ကို အလကားနေရင်း ပြဿနာရှာတဲ့သဘောပေါ့။

အခုလဲ အောင်နေမျိုးတစ်ယောက် ကြောင်ရေချိုးနေပြန်ပါပြီ။

ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူပြောခဲ့မှန်းမသိပေမယ့် ယုံကြည်နေခဲ့တဲ့ စကားထဲကလို မိုးကြီး ရွာစေချင်လို့ပဲလားတော့မသိ … အနာရှိတဲ့သူတွေကတော့စပ်ကြမှာ ကွက်တိပါပဲ။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု” အောင်နေမျိုး ကြောင်ရေချိုးထားတာလေး ခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု – Episode 55”

ကြောင်ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိကြတယ်ဟုတ် …

အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ … ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်မရှင်းဘဲ ရေမကြိုက်တဲ့ ကြောင်ကို အလကားနေရင်း ပြဿနာရှာတဲ့သဘောပေါ့။

အခုလဲ အောင်နေမျိုးတစ်ယောက် ကြောင်ရေချိုးနေပြန်ပါပြီ။

ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူပြောခဲ့မှန်းမသိပေမယ့် ယုံကြည်နေခဲ့တဲ့ စကားထဲကလို မိုးကြီး ရွာစေချင်လို့ပဲလားတော့မသိ … အနာရှိတဲ့သူတွေကတော့စပ်ကြမှာ ကွက်တိပါပဲ။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု” အောင်နေမျိုး ကြောင်ရေချိုးထားတာလေး ခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု – Episode 55”

ကြောင်ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိကြတယ်ဟုတ် …

အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ … ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်မရှင်းဘဲ ရေမကြိုက်တဲ့ ကြောင်ကို အလကားနေရင်း ပြဿနာရှာတဲ့သဘောပေါ့။

အခုလဲ အောင်နေမျိုးတစ်ယောက် ကြောင်ရေချိုးနေပြန်ပါပြီ။

ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူပြောခဲ့မှန်းမသိပေမယ့် ယုံကြည်နေခဲ့တဲ့ စကားထဲကလို မိုးကြီး ရွာစေချင်လို့ပဲလားတော့မသိ … အနာရှိတဲ့သူတွေကတော့စပ်ကြမှာ ကွက်တိပါပဲ။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု” အောင်နေမျိုး ကြောင်ရေချိုးထားတာလေး ခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု – Episode 55”

ကြောင်ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိကြတယ်ဟုတ် …

အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ … ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်မရှင်းဘဲ ရေမကြိုက်တဲ့ ကြောင်ကို အလကားနေရင်း ပြဿနာရှာတဲ့သဘောပေါ့။

အခုလဲ အောင်နေမျိုးတစ်ယောက် ကြောင်ရေချိုးနေပြန်ပါပြီ။

ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူပြောခဲ့မှန်းမသိပေမယ့် ယုံကြည်နေခဲ့တဲ့ စကားထဲကလို မိုးကြီး ရွာစေချင်လို့ပဲလားတော့မသိ … အနာရှိတဲ့သူတွေကတော့စပ်ကြမှာ ကွက်တိပါပဲ။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု” အောင်နေမျိုး ကြောင်ရေချိုးထားတာလေး ခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု – Episode 55”

ကြောင်ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိကြတယ်ဟုတ် …

အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ … ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်မရှင်းဘဲ ရေမကြိုက်တဲ့ ကြောင်ကို အလကားနေရင်း ပြဿနာရှာတဲ့သဘောပေါ့။

အခုလဲ အောင်နေမျိုးတစ်ယောက် ကြောင်ရေချိုးနေပြန်ပါပြီ။

ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူပြောခဲ့မှန်းမသိပေမယ့် ယုံကြည်နေခဲ့တဲ့ စကားထဲကလို မိုးကြီး ရွာစေချင်လို့ပဲလားတော့မသိ … အနာရှိတဲ့သူတွေကတော့စပ်ကြမှာ ကွက်တိပါပဲ။

“တပ်ပျက်လုလု ဖိုးတက်ပု” အောင်နေမျိုး ကြောင်ရေချိုးထားတာလေး ခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *