မိုးေလ၀သ

ေ႐ႊညာေျမမွာမိုးေတြ႐ြာေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေျပာာျပလာတဲ့ မိုးမင္းသမီးေလး စုစုစံ

ေ႐ႊညာေျမမွာမိုးေတြ႐ြာေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေျပာာျပလာတဲ့ မိုးမင္းသမီးေလး စုစုစံ

စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

ၿမိဳ႕ေဆာက္လုပ္ေရးအဂ်ၤင္နီယာမ်ား ႀကိဳတင္သိရွိစိမံခန္႔ခြဲျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရက္ႀကိဳခန္႔မွန္းခ်က္ေလးပါေနာ္

၂၀၂၂ ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေတြမွာမိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ၿပီး

မိတၳီလာခ႐ိုင္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ေခ်ာက္ခ႐ိုင္ မင္းဘူးခ႐ိုင္ ေရေဖာင္ေဖာင္မိုးမ်ားစြာရရွိႏိုင္ၿပီး

ပုပၸါးေတာင္မႀကီးကိုအေျခခံတဲ့ ဆင္တဲဝေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္းျပည့္မိုးေတြ႐ြာသြန္းႏိုင္ကာ

ငါ့သေရာက္ ဆည္႐ြာ ဆင္တဲဝ ဇဂ်မ္း ကံၿမဲ တမိုက္သာ မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္ပါတယ္???

မင္းဂြတ္သီးေလးရဲ႕ ရက္ေဝးရက္နီးခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အေကာင့္မွာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာျဖင့္ထည့္ဝင္ပံပိုးကူညီႏိုင္ပါတယ္

kay pay U Htun Hla Aung 09792759477

KBZ Bank account 070 301 999 3194 0501

Wave Pay 09792759477 Waveကို Passwordနဲ႔မလႊဲပဲ Accountထဲတခါတဲထည့္ေပးပါေနာ္

AYA bank account U Htun Hla Aung 20027701621

AYA pay 09792759477

ISSUE TIME 16/07/2022 AT 7:27PM(MMT)

ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ေလး Su Su San မင္း ဂြတ္ သီး

Unicode

ေ႐ႊညာေျမမွာမိုးေတြ႐ြာေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေျပာာျပလာတဲ့ မိုးမင္းသမီးေလး စုစုစံ ???

စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

ၿမိဳ႕ေဆာက္လုပ္ေရးအဂ်ၤင္နီယာမ်ား ႀကိဳတင္သိရွိစိမံခန႔္ခြဲျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရက္ႀကိဳခန႔္မွန္းခ်က္ေလးပါေနာ္

၂၀၂၂ ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေတြမွာမိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ၿပီး

မိတၳီလာခ႐ိုင္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ေခ်ာက္ခ႐ိုင္ မင္းဘူးခ႐ိုင္ ေရေဖာင္ေဖာင္မိုးမ်ားစြာရရွိႏိုင္ၿပီး

ပုပၸါးေတာင္မႀကီးကိုအေျခခံတဲ့ ဆင္တဲဝေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္းျပည့္မိုးေတြ႐ြာသြန္းႏိုင္ကာ

ငါ့သေရာက္ ဆည္႐ြာ ဆင္တဲဝ ဇဂ်မ္း ကံၿမဲ တမိုက္သာ မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္ပါတယ္???

မင္းဂြတ္သီးေလးရဲ႕ ရက္ေဝးရက္နီးခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အေကာင့္မွာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာျဖင့္ထည့္ဝင္ပံပိုးကူညီႏိုင္ပါတယ္

kay pay U Htun Hla Aung 09792759477

KBZ Bank account 070 301 999 3194 0501

Wave Pay 09792759477 Waveကို Passwordနဲ႔မလႊဲပဲ Accountထဲတခါတဲထည့္ေပးပါေနာ္

AYA bank account U Htun Hla Aung 20027701621

AYA pay 09792759477

ISSUE TIME 16/07/2022 AT 7:27PM(MMT)

ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ေလး Su Su San မင္း ဂြတ္ သီး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *