ၾကားသိရသမွ်

လက္ရွိအခ်ိန္ ျမန္မာျပည္မွာ ေငြရေပါက္ အလြယ္ဆုံး အလုပ္တခု ( ေသခ်ာေပါက္ကို ေငြအ၀င္ၾကမ္းမွာပါ)

လက္ရွိအခ်ိန္ ျမန္မာျပည္မွာ ေငြရအလြယ္ဆုံး အလုပ္တခု (ေသခ်ာေပါက္ ေငြဝင္မွာပါ)

ပိုက္ဆံ သိန္း60ေလာက္သာရွိရင္ လွည္းတန္းမွာ တိုက္ခန္းေကာင္းေကာင္းေလးတစ္ခန္းငွားမယ္ တစ္လ 5 သိန္းနဲ႔ ေျခာက္လစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္မယ္

ဂ်ပန္ဆရာမ N3ေအာင္ N5 N4သင္ႏိုင္မဲ့သူ 3ေယာက္ငွားမယ္ တစ္ေန႔ 2 ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ 2 နာရီၾကာ တစ္ေန႔လုံးမွ 4 နာရီပဲစာသင္ခိုင္းမယ္။

လစာ ငါးသိန္းေပးမယ္။ ေအဂ်င္စီနဲ႔ခ်ိတ္မယ္။ အေႂကြးစနစ္ရလားဆိုရင္ သိပ္ရတာေပါ့။ အတိုးေတာ့ေပးရမယ္ေနာ္။

တစ္လ 1 ခါေလာက္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေပးမယ္။ ေက်ာင္းလာအပ္တစ္ခါပုံ႐ိုက္ၿပီး ေဖ့ဘုတ္ေပ့မွာ တင္မယ္။

စာသင္ေနတဲ့ပုံလဲ တင္မယ္။ အင္တာဗ်ဴး မဝင္ခင္ ပုံလဲ႐ိုက္တင္မယ္။ အင္တာဗ်ဴးၿပီးလို႔ေအာင္ရင္လဲ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တင္မယ္။

Coe က်ရင္လည္း ထပ္႐ိုက္မယ္။ ေလဆိပ္သြားရင္လည္း ႐ိုက္မယ္။ ေလဆိပ္ေရာက္ရင္ အမွတ္တရ ေနာက္တစ္ပုံ

ေလယာဥ္ေပၚတက္ရင္ ဂ်ပန္ေရာက္ရင္ ပုံေတြဆက္တိုက္႐ိုက္ၿပီး ေပ့မွာတင္ပါမယ္။ ဒါနဲ႔အရင္းအႏွီးျပန္တြက္ျပမယ္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ 3သိန္း တိုက္ခန္းငွား 30သိန္း (၆လ)စာ ဂ်ပန္ဆရာမငွား 15သိန္း (3ေယာက္စာ 1ေယာက္ 5သိန္း) ဝန္ထမ္း 4သိန္း

(2ေယာက္စာ တစ္ေယာက္ 2သိန္း) စာသင္ခုံ ထိုင္ခံဘာညာ 10သိန္း (မလုပ္ျဖစ္ရင္ပ့န္ေရာင္းလို႔ရ) တစ္လစာေရဖိုး မီးဖိုး 3သိန္း စုစုေပါင္း 65သိန္း

ဂ်ပန္ေက်ာင္းစဖြင့္ၿပီဆိုပါစို႔ N5 N4 6 လျပတ္ တစ္ေယာက္ 3 သိန္း အေယာက္ 200 ေလာက္ လာအပ္ၿပီပဲထား section 6 ခုရွိမယ္ တစ္ section 33 ေယာက္ လာအပ္တဲ့လူဦးေရက

ဒီထက္မ်ားဖို႔ပဲရွိတယ္ သင္ၾကားခ်ိန္ တစ္ေန႔မွ 2 နာရီ 2 ခ်ိန္ထဲေနာ္ အခန္းသုံးခန္းပဲလိုတယ္။ 250 x 3သိန္း = 75,000,000 သိန္း သိန္းခုႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ ေနာ္။

ဒါေတာင္ ဘယ္လိုဘယ္ပုံထပ္ေတာင္းလို႔ရေသးတယ္ဆိုတာ တက္ေနတဲ့သူေတြသိတယ္မလား က်န္တာေတြကိုယ့္ဘာသာပဲျပန္တြက္ၾကည့္ေတာ့ ညကထိုင္ေတြးမိတာေလး ဂ်ပန္မသြားဘဲ ဒီမွာပဲလုပ္စားရင္ ေကာင္းမလားလို႔။

credit (Chue Huo)

unicode

လက္ရွိအခ်ိန္ ျမန္မာျပည္မွာ ေငြရအလြယ္ဆုံး အလုပ္တခု (ေသခ်ာေပါက္ ေငြဝင္မွာပါ)

ပိုက္ဆံ သိန္း60ေလာက္သာရွိရင္ လွည္းတန္းမွာ တိုက္ခန္းေကာင္းေကာင္းေလးတစ္ခန္းငွားမယ္ တစ္လ 5 သိန္းနဲ႔ ေျခာက္လစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္မယ္။

ဂ်ပန္ဆရာမ N3ေအာင္ N5 N4သင္ႏိုင္မဲ့သူ 3ေယာက္ငွားမယ္ တစ္ေန႔ 2 ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ 2 နာရီၾကာ တစ္ေန႔လုံးမွ 4 နာရီပဲစာသင္ခိုင္းမယ္။

လစာ ငါးသိန္းေပးမယ္။ ေအဂ်င္စီနဲ႔ခ်ိတ္မယ္။ အေႂကြးစနစ္ရလားဆိုရင္ သိပ္ရတာေပါ့။ အတိုးေတာ့ေပးရမယ္ေနာ္။

တစ္လ 1 ခါေလာက္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေပးမယ္။ ေက်ာင္းလာအပ္တစ္ခါပုံ႐ိုက္ၿပီး ေဖ့ဘုတ္ေပ့မွာ တင္မယ္။

စာသင္ေနတဲ့ပုံလဲ တင္မယ္။ အင္တာဗ်ဴး မဝင္ခင္ ပုံလဲ႐ိုက္တင္မယ္။ အင္တာဗ်ဴးၿပီးလို႔ေအာင္ရင္လဲ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တင္မယ္။

Coe က်ရင္လည္း ထပ္႐ိုက္မယ္။ ေလဆိပ္သြားရင္လည္း ႐ိုက္မယ္။ ေလဆိပ္ေရာက္ရင္ အမွတ္တရ ေနာက္တစ္ပုံ။

ေလယာဥ္ေပၚတက္ရင္ ဂ်ပန္ေရာက္ရင္ ပုံေတြဆက္တိုက္႐ိုက္ၿပီး ေပ့မွာတင္ပါမယ္။ ဒါနဲ႔အရင္းအႏွီးျပန္တြက္ျပမယ္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ 3သိန္း တိုက္ခန္းငွား 30သိန္း (၆လ)စာ ဂ်ပန္ဆရာမငွား 15သိန္း (3ေယာက္စာ 1ေယာက္ 5သိန္း) ဝန္ထမ္း 4သိန္း

(2ေယာက္စာ တစ္ေယာက္ 2သိန္း) စာသင္ခုံ ထိုင္ခံဘာညာ 10သိန္း (မလုပ္ျဖစ္ရင္ပ့န္ေရာင္းလို႔ရ) တစ္လစာေရဖိုး မီးဖိုး 3သိန္း စုစုေပါင္း 65သိန္း

ဂ်ပန္ေက်ာင္းစဖြင့္ၿပီဆိုပါစို႔ N5 N4 6 လျပတ္ တစ္ေယာက္ 3 သိန္း အေယာက္ 200 ေလာက္ လာအပ္ၿပီပဲထား section 6 ခုရွိမယ္ တစ္ section 33 ေယာက္ လာအပ္တဲ့လူဦးေရက

ဒီထက္မ်ားဖို႔ပဲရွိတယ္ သင္ၾကားခ်ိန္ တစ္ေန႔မွ 2 နာရီ 2 ခ်ိန္ထဲေနာ္ အခန္းသုံးခန္းပဲလိုတယ္။ 250 x 3သိန္း = 75,000,000 သိန္း သိန္းခုႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ ေနာ္။

ဒါေတာင္ ဘယ္လိုဘယ္ပုံထပ္ေတာင္းလို႔ရေသးတယ္ဆိုတာ တက္ေနတဲ့သူေတြသိတယ္မလား က်န္တာေတြကိုယ့္ဘာသာပဲျပန္တြက္ၾကည့္ေတာ့ ညကထိုင္ေတြးမိတာေလး ဂ်ပန္မသြားဘဲ ဒီမွာပဲလုပ္စားရင္ ေကာင္းမလားလို႔။

credit (Chue Huo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *