မိုးေလ၀သ

ေရႊညာေျမဆီ မိုးေတြလာမည္ ???စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ၾကပါေစ?

ေရႊညာေျမဆီ မိုးေတြလာမည္ ??? ၂၀၂၂ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၈ရက္ေန႔ေတြမွာ မေကြး နတ္ေမာက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဂြးခ်ိဳ ေဂြးပင္ ေရနံေခ်ာင္း ကန္ျပား ကုန္းေဇာင္း ေရွာက္ေတာ ပြင့္ျဖဴ

လယ္ကိုင္း စကု ေတာင္မန္း အိုင္းမ မင္းဘူး ပဒါန္း ေရႊစက္ေတာ္ မဲဇလီ လင္းဇင္း စလင္း ဆင္ျဖဴကၽြန္း ဆိပ္ျဖဴ စေလ ေခ်ာက္ ပုဂံ ေညာင္ဦး ငါ့သေရာက္ ေက်ာဇီ တမိုက္သာ ဆင္တဲဝ

ဝဲေလာင္ ေတာင္သာ ျမင္းၿခံ ပခုကၠဴ ပခန္းႀကီး ျမစ္ေၿခ ကမၼ ေပါက္ၿမိဳင္ ေရစႀကိဳ ေျမာင္ ေခ်ာင္းဦး မုံရြာ ေဒသေတြမွာ မိုးရြာနိုင္ၿပီးေနရာကြက္မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ ????? ISSUED TIME 03/09/2022

အညာေျမအတြက္မိုး ????????⛈⛈⛈ ၂၀၂၂ စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ ၇ရက္ေန႔ ၈ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္း မေကြးတိုင္းစစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးေတြရြာလာနိုင္ပါတယ္ ???? စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ၾကပါေစ?

ဧရာဝတီ ??????????????၂၀၂၂ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ ၈ရက္ေန႔ ေတြမွာ ဧရာဝတီ တိုင္းႀကီးမွာ စပါးေရတင္လြတ္မိုးေတြရြာလာနိုင္ပါတယ္ ⛈⛈⛈⛈⛈⛈ ISSUED TIME 03/09/2022

03/09/2022 ????? ေနာက္၂၄နာရီအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေတြမွာမိုးရြာနိုင္ၿပီးေနာက္ ၄၈နာရီအတြင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမိုးရြာလာနိုင္ပါတယ္ ISSUED TIME 03/09/2022

ျဖဴး ေညာင္ပင္သာ ေညာင္ေျခေထာက္ ကညႊတ္ကြင္း ပဲႏြယ္ကုန္း ကညႊတ္ကြင္း ေက်ာက္တံခါး ဖတိုပိန္းဇလုတ္ ေလမိုးလၽွပ္စီးမိုးႀကိဳး မိုး ⛈⛈⛈⛈⛈⛈

07/09/2022 ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ ??????

၂၀၂၂ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ပဲခူးတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာမိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ၿပီး ေရႀကီးေရလၽွံမႈေတြျဖစ္ေပၚနိုင္ပါတယ္

ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္အမ်ိဳးတို႔ေရ ဟင္နမ္ေနာ တိုင္ဖြမ္းမုန္တိုင္းရဲ့ ေရေငြ႕မ်ားစြာပါတဲ့တိမ္တိုက္ေတြ 06/09/2022 ရက္ေန႔မွာ ေတာင္ကိုရီးယားေတာင္ပိုင္းေဒသေတြကိုေရာက္ရွိလာၿပီးမိုးႀကီးနိုင္သျဖင့္ ေတာင္ကိုရီယားေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား မိုးႀကီးေရနစ္ျမဳပ္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါတယ္

တနသၤာရီ မိုး ? ၂၀၂၂ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔မွ ၉ရက္ေန႔အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ၿပီး ၇ရက္ေန႔ႏွင့္ ၈ရက္ေန႔တြင္ ပုေလာက္ ပုေလာ ၿမိတ္ ၿမိတ္ကၽြန္းစု တနသၤာရီၿမိဳ႕ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္

ဂ်ိန္းေဖာတို႔ေၿမ မိုး ???????⛈⛈⛈ ၂၀၂၂ စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ ၅ရက္ေန႔ ၆ရက္ေန႔ေတြမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႀကီးတြင္မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ၿပီး ၄ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အထက္ပိုင္း ပူတာအိုခရိုင္ ေမခ မလိခ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းတြင္မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္

withdrawal of southwest monsoon( Delay) Southern Oscillation Index သည္ အားေကာင္းေနသျဖင့္ အိႏၵိယမုတ္သုန္ေလစတင္ဆုတ္ခြာနိုင္သည့္ရက္သည္ ပုံမွန္မုတ္သုန္ေလဆုတ္ခြာရက္ထက္ ႏွစ္ပါတ္ခန္႔ ေနာက္က်ဆုတ္ခြာနိုင္တဲ့အလားအလာရွိပါတယ္

မုတ္သုန္ေလရရွိတဲ့ေဒသေတြကေတာ့ ျမန္မာ ဘဂၤလားေဒခ့်္ အိႏၵိယ နိုင္ငံေတြကအဓိက ျဖစ္ၿပီး မုတ္သုန္ေလစတင္ဝင္ေရာက္တဲ့ေဒသကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ တနသၤာရီတိုင္းျဖစ္ပါတယ္

မုတ္သုန္ရာသီကုန္ဆုံးခ်ိန္ စတင္ဆုတ္ခြာတဲ့ေဒသကေတာ့ အိႏၵိယနိုင္ငံ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ႀကီးကစတင္ဆုတ္ခြာလာျမဲျဖစ္ပါတယ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ စက္တင္ဘာလမွ ာဆုတ္ခြာလာျမဲျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ SOI အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ဆုတ္ခြာနိုင္သျဖင့္ မိုးဥတုရွည္လၽွားတဲ့ႏွစ္ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္

ဒီလို SOI အားေကာင္းနိုင္ေနတာတြက္ခ်က္ခဲ့ၿပီး မိုးရာသီသက္တမ္းတစ္လတိုးမယ္လို႔ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေပးခဲ့တာေပါ့ မွတ္သားဖြယ္ရာကိုေျပာရရင္ မုတ္သုန္ေလအဝင္ေစာရင္ မိုးဦးေကာင္းၿပီး မုတ္သုန္ေလဆုတ္ခြာတာေနာက္က်ရင္ မိုးေႏွာင္းလည္းေကာင္းနိုင္တာေပါ့

ဒါက ေယဘုယ်ဥပေဒသကိုေျပာတာျဖစ္ၿပီး တကယ္တိက်မွန္ကန္ဖို႔ကိုေတာ့ ျမန္မာမိုးေႏွာင္းအေျခအေနအတြက္ အေနာက္ပစၥိဖိတ္နဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ေလစီးေတြကိုၾကည့္ရပါတယ္

ရွှေညာမြေဆီ မိုးတွေလာမည် ??? ၂၀၂၂ စက်တင်ဘာလ ရရက်နေ့ နှင့် ၈ရက်နေ့တွေမှာ မကွေး နတ်မောက် ကျောက်ပန်းတောင်း ဂွေးချို ဂွေးပင် ရေနံချောင်း ကန်ပြား ကုန်းဇောင်း ရှောက်တော ပွင့်ဖြူ

လယ်ကိုင်း စကု တောင်မန်း အိုင်းမ မင်းဘူး ပဒါန်း ရွှေစက်တော် မဲဇလီ လင်းဇင်း စလင်း ဆင်ဖြူကျွန်း ဆိပ်ဖြူ စလေ ချောက် ပုဂံ ညောင်ဦး ငါ့သရောက် ကျောဇီ တမိုက်သာ ဆင်တဲဝ

ဝဲလောင် တောင်သာ မြင်းခြံ ပခုက္ကူ ပခန်းကြီး မြစ်ခြေ ကမ္မ ပေါက်မြိုင် ရေစကြို မြောင် ချောင်းဦး မုံရွာ ဒေသတွေမှာ မိုးရွာနိုင်ပြီးနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ????? ISSUED TIME 03/09/2022

အညာမြေအတွက်မိုး ??????????⛈⛈⛈ ၂၀၂၂ စက်တင်ဘာလ ၆ရက်နေ့ ရရက်နေ့ ၈ရက်နေ့များတွင် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်း မကွေးတိုင်းစစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ် ???? စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ကြပါစေ?

ဧရာဝတီ ??????????????၂၀၂၂ စက်တင်ဘာလ ရရက်နေ့ ၈ရက်နေ့ တွေမှာ ဧရာဝတီ တိုင်းကြီးမှာ စပါးရေတင်လွတ်မိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ် ⛈⛈⛈⛈⛈⛈ ISSUED TIME 03/09/2022

03/09/2022 ????? နောက်၂၄နာရီအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီးနောက် ၄၈နာရီအတွင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးရွာလာနိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 03/09/2022

ဖြူး ညောင်ပင်သာ ညောင်ခြေထောက် ကညွှတ်ကွင်း ပဲနွယ်ကုန်း ကညွှတ်ကွင်း ကျောက်တံခါး ဖတိုပိန်းဇလုတ် လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုး မိုး ⛈⛈⛈⛈⛈⛈

07/09/2022 ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ??????

၂၀၂၂ စက်တင်ဘာလ ရရက်နေ့တွင် မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ နှင့် မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ပဲခူးတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်

တောင်ကိုရီးယားရောက်အမျိုးတို့ရေ ဟင်နမ်နော တိုင်ဖွမ်းမုန်တိုင်းရဲ့ ရေငွေ့များစွာပါတဲ့တိမ်တိုက်တွေ 06/09/2022 ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးမိုးကြီးနိုင်သဖြင့် တောင်ကိုရီယားတောင်ပိုင်းဒေသများ မိုးကြီးရေနစ်မြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်

တနင်္သာရီ မိုး ? ၂၀၂၂ စက်တင်ဘာလ ၅ရက်နေ့မှ ၉ရက်နေ့အတွင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် မိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ရရက်နေ့နှင့် ၈ရက်နေ့တွင် ပုလောက် ပုလော မြိတ် မြိတ်ကျွန်းစု တနင်္သာရီမြို့ ဘုတ်ပြင်းမြို့ဒေသတွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ်

ဂျိန်းဖောတို့မြေ မိုး ???????⛈⛈⛈⛈⛈ ၂၀၂၂ စက်တင်ဘာလ ၄ရက်နေ့ ၅ရက်နေ့ ၆ရက်နေ့တွေမှာ ကချင်ပြည်နယ်ကြီးတွင်မိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ၄ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်း ပူတာအိုခရိုင် မေခ မလိခ မြစ်ဖျားပိုင်းတွင်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

withdrawal of southwest monsoon( Delay) Southern Oscillation Index သည် အားကောင်းနေသဖြင့် အိန္ဒိယမုတ်သုန်လေစတင်ဆုတ်ခွာနိုင်သည့်ရက်သည် ပုံမှန်မုတ်သုန်လေဆုတ်ခွာရက်ထက် နှစ်ပါတ်ခန့် နောက်ကျဆုတ်ခွာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိပါတယ်

မုတ်သုန်လေရရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့ မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေချ့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွေကအဓိက ဖြစ်ပြီး မုတ်သုန်လေစတင်ဝင်ရောက်တဲ့ဒေသကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တနင်္သာရီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်

မုတ်သုန်ရာသီကုန်ဆုံးချိန် စတင်ဆုတ်ခွာတဲ့ဒေသကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်ကြီးကစတင်ဆုတ်ခွာလာမြဲဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်အားဖြင့် စက်တင်ဘာလမှ ာဆုတ်ခွာလာမြဲဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်မှာ SOI အားကောင်းနေဆဲဖြစ်သဖြင့် အောက်တိုဘာလမှစတင်ဆုတ်ခွာနိုင်သဖြင့် မိုးဥတုရှည်လျှားတဲ့နှစ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်

ဒီလို SOI အားကောင်းနိုင်နေတာတွက်ချက်ခဲ့ပြီး မိုးရာသီသက်တမ်းတစ်လတိုးမယ်လို့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးခဲ့တာပေါ့ မှတ်သားဖွယ်ရာကိုပြောရရင် မုတ်သုန်လေအဝင်စောရင် မိုးဦးကောင်းပြီး မုတ်သုန်လေဆုတ်ခွာတာနောက်ကျရင် မိုးနှောင်းလည်းကောင်းနိုင်တာပေါ့

ဒါက ယေဘုယျဥပဒေသကိုပြောတာဖြစ်ပြီး တကယ်တိကျမှန်ကန်ဖို့ကိုတော့ မြန်မာမိုးနှောင်းအခြေအနေအတွက် အနောက်ပစ္စိဖိတ်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်လေစီးတွေကိုကြည့်ရပါတယ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *