ၾကားသိရသမွ်

လမ္းေဘးမွာ စြန္႔ျပစ္ထားတဲ့ကေလးကိုေတြ႕ၿပီး ႏို႔အရမ္းဆာလို႔ငိုေနေသာေၾကာင့္ …

လမ္းေဘးမွာ စြန္႔ျပစ္ထားတဲ့ကေလးကိုေတြ႕ၿပီး ႏို႔အရမ္းဆာလို႔ငိုေနေသာေၾကာင့္ အရွက္ေတြေဘးဖယ္ၿပီး သူမႏို႔ကိုတိုက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

မိခင္ျဖစ္သူတို႔သည္ သားသမီးေလးတို႔ကို အရွက္သိကၡာေတြ အကုန္ဖယ္ရွားၿပီး ေကြၽးေမြးျပဳစုကာ လူလားေျမာက္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း မိဘအနည္းငယ္မွ်တို႔သည့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးငယ္ေလးေတြကို ရက္စက္စြာစြန႔္ပစ္ေနတာကို စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ မိခင္တစ္ဦးက ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ေလးကို လမ္းေဘးတစ္ေနရာ၌ စြန႔္ပစ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခါ ကေလးငယ္က မိခင္၏ ႏို႔ခ်ိဳကိုဆာေလာင္ၿပီး ေအာ္ငိုေနခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ Lan Anh ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီးဟာ ကေလးငယ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အငိုတိတ္ေစဖို႔

ေသြးသားမေတာ္စပ္သည့္ ကေလးအတြက္ အရွက္ေတြဖယ္ထားၿပီး ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးဟာ မၾကာခင္ကမွ မဂၤလာေဆာင္ထားကာ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးထားသူဟု သိရပါတယ္။

မိခင္ျဖစ္သူတို႔သည္ သားသမီးေလးတို႔ကို အရွက္သိကၡာေတြ အကုန္ဖယ္ရွားၿပီး ေကြၽးေမြးျပဳစုကာ လူလားေျမာက္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း မိဘအနည္းငယ္မွ်တို႔သည့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးငယ္ေလးေတြကို ရက္စက္စြာစြန႔္ပစ္ေနတာကို စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ မိခင္တစ္ဦးက ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ေလးကို လမ္းေဘးတစ္ေနရာ၌ စြန႔္ပစ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခါ ကေလးငယ္က မိခင္၏ ႏို႔ခ်ိဳကိုဆာေလာင္ၿပီး ေအာ္ငိုေနခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ Lan Anh ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီးဟာ ကေလးငယ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အငိုတိတ္ေစဖို႔

ေသြးသားမေတာ္စပ္သည့္ ကေလးအတြက္ အရွက္ေတြဖယ္ထားၿပီး ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးဟာ မၾကာခင္ကမွ မဂၤလာေဆာင္ထားကာ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးထားသူဟု သိရပါတယ္။

Credit to orginal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *