အေထြအေထြဗဟုသုတ

ေလ့က်င့္ခန္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္စရာမလိုဘဲ ၂၁ ရက္ လမ္းေလွ်ာက္႐ုံနဲ႔ ပိန္သြယ္ေစမယ့္ နည္းလမ္း

ေလ့က်င့္ခန္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္စရာမလိုဘဲ ၂၁ ရက္ လမ္းေလွ်ာက္႐ုံနဲ႔ ပိန္သြယ္ေစမယ့္ နည္းလမ္း

သင္က ေလ့က်င့္ခန္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မလုပ္ဘဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ၂၁ ရက္ လမ္းေလွ်ာက္ plan ကို ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းက အဆီေတြကို ေလာင္ကြၽမ္းေစတဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး ကိုလည္း အလြန္အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။


ပထမအပတ္

ပထမဆုံး ဝိတ္ခ်ရန္ စတင္တဲ့ မနက္မွာ ၅ မိနစ္ၾကာ၊ ညေနမွာ ၅ မိနစ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ ၂ ရက္ေျမာက္ မနက္မွာ ၇ မိနစ္ၾကာ၊ ညေနမွာ ၇ မိနစ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
၃ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ့ မနက္ကို ၉ မိနစ္ၾကာ၊ ညေနပိုင္းမွာ ၉ မိနစ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ရမွာပါ။
ေလးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္ကို ၁၀ မိနစ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ေပးရမွာပါ။ ၅ ရက္ေျမာက္ မနက္မွာ ၁၂ မိနစ္ၾကာ၊ ညေနမွာ ၁၂ မိနစ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
၆ ရက္ေျမာက္ ေန႔မွာေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္လာတာ တစ္ပတ္ျပည့္ခါနီးၿပီ ဆိုေတာ့ မနက္ကို ၁၅ မိနစ္၊ ညေနကို ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေလွ်ာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၇ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ လမ္းေလွ်ာက္တာ တစ္ပတ္ျပည့္ၿပီ ဆိုေတာ့ မနက္မွာ ၁၈ မိနစ္၊ ညေနမွာ ၁၈ မိနစ္လမ္းေလွ်ာက္ရမွာပါ။ ဒုတိယအပတ္ ကို ဆက္သြားဖို႔လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။


ဒုတိယအပတ္

၈ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ လမ္းေလွ်ာက္စ ပထမ ၂ မိနစ္ကို ပုံမွန္ေလွ်ာက္ၿပီး ၁၀ မိနစ္ကို ခပ္ျမန္ျမန္၊ ေနာက္ဆုံး ၂ မိနစ္ကို ပုံမွန္ျပန္ေလွ်ာက္ရမွာပါ။ ၉ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ မိနစ္၂၀ ၾကာ ခပ္သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္ရမွာပါ။
၁၀ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္စ ပထမ ၅ မိနစ္ကို ပုံမွန္ေလွ်ာက္ၿပီး ၁၂ မိနစ္ကို ခပ္ျမန္ျမန္၊ ေနာက္ဆုံး ၅ မိနစ္ကို ပုံမွန္ျပန္ေလွ်ာက္ရမွာပါ။ ၁၁ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ၁၀မိနစ္ၾကာ ခပ္သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ့ ပထမ ၅ မိနစ္ကို ပုံမွန္ေလွ်ာက္ၿပီး ၁၅ မိနစ္ကို ခပ္ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ပါ။ ေနာက္ဆုံး ၅ မိနစ္ကို ပုံမွန္ျပန္ေလွ်ာက္ရမွာပါ။ ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေရွ႕က ရက္ေတြ လိုပါပဲ။ မိနစ္ ၂၀ ၾကာ ပုံမွန္လမ္းေလွ်ာက္ရမွာပါ။
၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္လာတာ ႏွစ္ပတ္ျပည့္သြားပါၿပီ။ ပထမ ၅ မိနစ္ကို ပုံမွန္ေလွ်ာက္ၿပီး ၁၈ မိနစ္ကို ခပ္သြက္သြက္လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ ေနာက္ဆုံး ၅ မိနစ္ကို ပုံမွန္ျပန္ေလွ်ာက္ရမွာပါ။


တတိယအပတ္

၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့တာဟာ တတိယပတ္ကို ေရာက္လာပါၿပီ။ ေလွကားကို ဆင္းလိုက္၊ တက္လိုက္ ၁၀မိနစ္ၾကာ လုပ္ပါ။ ၂ မိနစ္ကိုေတာ့ ပုံမွန္ပဲ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ့ ဒုတိယအပတ္ တုန္းကလို မိနစ္၂၀ ၾကာ ပုံမွန္အတိုင္းလမ္းေလွ်ာက္ရမွပါ။ ၁၇ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ့ ေလွကားေပၚကို ဆင္းလိုက္၊ တက္လိုက္ ၁၂မိနစ္ၾကာ လုပ္ၿပီး က်န္တဲ့ ၂မိနစ္ကို ပုံမွန္အတိုင္းပဲ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
၁၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ဒီေန႔ကေတာ့ တျခားရက္ေတြနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ ၂၅မိနစ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ထိုင္ထ ၂၅ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရမွာပါ။ ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ မိနစ္ ၂၀ၾကာ ေလွကားကို ဆင္းလိုက္တက္လိုက္လုပ္ၿပီး ၃မိနစ္ကို ပုံမွန္ႏႈန္းနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။


၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ၂၅ မိနစ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔…. ဒီေန႔ကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္လာတာ ေနာက္ဆုံးေန႔ပါပဲ။ မိနစ္ ၂၀ၾကာ ျမန္ျမန္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ၃ မိနစ္ၾကာ ပုံမွန္အတိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ လမ္းေလွ်ာက္တာက အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းပါပဲ။
တစ္ေန႔ကို မိနစ္ ၂၀ ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ေပးရင္ တစ္ႏွစ္ကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၇ ေပါင္ က်ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *