အေထြအေထြဗဟုသုတ

“ လက္ၾကားယုိသူေတြအတြက္ လကၡဏာ ေဗဒင္အေဟာ”

လက္ၾကားယုိသူေတြအတြက္ လကၡဏာ ေဗဒင္အေဟာ ”

လကၡဏာပညာ က်မ္းစာအုပ္ေတြ ဖတ္ဖူးသူ၊ ၾကားဖူးနားဝ ရွိသူဆုိရင္ လက္ၾကားယုိတယ္ဆုိတာ သိၾကမွာပါ။ လက္ဖဝါးကုိ ေစ့လိုက္လို႔မွ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြ ပူးကပ္မေနဘဲ လက္ေခ်ာင္းေတြၾကားမွာ လက္ၾကားယုိတာ၊ တနည္း ေျပာရရင္ လက္ေခ်ာင္းေတြၾကားမွာ

ကြာဟေနသူေတြကို “ေငြမၿမဲသူ၊ အသံုးအျဖဳန္းၾကမ္းသူေတြ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ ရွိပါတယ္

အခုပဲ ခင္ဗ်ားတို႔ လက္ဖဝါးကို သက္ေတာင့္သက္သာေလး ေျဖေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကို စုစည္းၾကည့္ပါ။ လက္ေခ်ာင္းေ

တြၾကားမွာ လက္ၾကားယိုေနတာေတြ ရွိသလား၊ လက္ၾကားမယုိဘဲ လက္ၾကားေလးေတြ ေစ့ေနသလား ဆုိတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာက္ပါ ေဟာခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါၿပီ

တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားလက္ဖဝါးၾကားမွာ ဘယ္လို ယုိေပါက္မွ မရွိဘဲ လက္ေခ်ာင္းေတြအခ်င္းခ်င္း ပူးကပ္ေနမယ္ ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားဟာ ေစ့စပ္ ေသခ်ာသူ၊ လက္ေတြ႔သမား၊ ေခါင္းမာသူ၊ အလိုက္သင့္ မေနတတ္သူ၊ တခါတေလ အတၱႀကီးလြန္းသူ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္

တၿပိဳင္တည္းမွာပဲ အလုပ္ကို ေဇာက္ခ် လုပ္တတ္သူ၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သူ၊ ေအာင္ျမင္မႈကို ခံုမင္ တပ္မက္သူလည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ၾကားဖူးေနက် စကားအတုိင္း ျဖည့္စြက္ရရင္ စိစစ္ သံုးစြဲတတ္သူ၊ မလိုအပ္ဘဲ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းမႈ မရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္

လက္ၾကားယုိသူ (တနည္း) လက္ေခ်ာင္းေတြၾကား ထင္သာျမင္သာတဲ့ ဟာေပါက္ေတြ ရွိေနသူဆုိရင္ေတာ့ ဘဝမွာ စိတ္ထင္ရာ လုပ္တတ္သူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္ၿပီး မေနမနား ႀကိဳးစားသူ၊ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္လာရင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ ျပန္သံုးၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူ၊ စီးပြားေ

ရးအျမင္ အားနည္းသူ၊ ေစတနာေတြ ေကာင္းလြန္းလို႔ အိတ္ထဲပါသမွ် ေဝမွ် ေပးကမ္းတတ္သူ၊ ကိုယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔သာ ဘဝကို ျဖတ္သန္းၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြဟာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအယူအဆေတြပဲ ျဖစ္ၿပီး လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ တစ္ေခ်ာင္းၾကားက သိသာ ျမင္သာတဲ့ အကြာအေ

ဝးေတြ၊ လက္ေခ်ာင္းအႀကဲအစိပ္ေတြ၊ လက္ဝါးျပင္ရဲ႕ အမာ၊ အေပ်ာ့ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ေဟာကိန္းေတြ ရွိေနပါေသး

တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါဦးမယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *