မိုးေလ၀သ

သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်မှ၂၅ ရက်နေ့အထိ ရက်ကြိုခန့်မှန်းချက်မိုး?

မိုင္ဆုန္ခ ယူလီဟ??? ၂၀၂၂ ၾသဂုတ္လ၂၁ရက္ ၂၂ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ

မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ၿပီး တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ ႏွင့္ မိုင္းတုံ မိုင္းပန္ မိုင္ဆတ္ လင္းေခးေတာင္ႀကီးေဒသေတြမွာ ရြာသြန္းျမဲထက္ပိုမိုရြာသြန္းနိုင္သျဖင့္

ေရႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္ ISSUED AT 19/08/2022 8:10AM

လင္းဆည္ေရေသာက္ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ မင္းဂြတ္သီးေလးရဲ့ ဆည္အတြင္းစီးဝင္ေရဝင္ေရာက္လာနိုင္မႈကိုသုံးသပ္ျပရမယ္ဆိုရင္

ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၃ရက္ေန႔မွာ စလင္းေရေဝေရလဲေဒသ

စလင္းေခ်ာင္းဖ်ားမွာ မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းမွာျဖစ္သျဖင့္ ၂၄ရက္ေန႔၂၅ရက္ေန႔ေတြမွာ စလင္းဆည္အတြင္းစီးဝင္ေရမ်ားစြာတိုးလာနိုင္ပါတယ္ေနာ

ဆည္ေရျပည္မွ ေႏြသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္စိတ္ခ်ရပါလိမ့္မယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရအလုံအေလာက္ရရွိၾကၿပီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၾကပါေစ

ရက္ႀကိဳခန္႔မွန္းခ်က္မိုး ???? ၂၀၂၂ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔မွ ၂၃ရက္ေန႔အတြင္း တနသၤာရီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္

ကရင္ျပည္နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း ​ေရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္းေနျပည္ေတာ္

ကယားျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ မႏၲေလးတိုင္း မေကြးတိုင္းေဒသေတြမွာမိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ ရွမ္းျပည္နယ္

၂၂ရက္ေန႔မိုးႀကီးနိုင္ၿပီး ၂၃ရက္ေန႔ မေကြးတိုင္းႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ ISSUED AT 19/08/2022 6:48AM

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတမ္း အေနာက္ဖက္အနီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ 99B အမည္ရွိ ေလဖိအားနည္းေလဝဲ

တစ္ခုျဖစ္ေပၚေနပါတယ္ တစ္နာရီ ၃၀မိုင္မွ ၃၆မိုင္အထိတိုက္ခတ္ေနပါတယ္

ေနာက္၂၄နာရီအတြင္းပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အိႏၵိယနိုင္ငံအေနာက္ဘင္ေဂါကမ္းေျခဆီသို႔သြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး

ျမန္မာနိုင္ငံမုန္တိုင္းအႏၲရာယ္သက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး99B ေလဝဲသည္ မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းေစတဲ့စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္

၂၄နာီအတြင္း မြန္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္ ပဲခူးတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မေကြးတိုင္း

ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဖက္ရွိေဒသေတြမွာမိုးရြာနိုင္ၿပီး ဂြ က်ိႏၲလိ ငပလီ သံတြဲ ေတာင္ကုတ္ အမ္း ငဖဲ ေစတုတၱရာေလာင္းရွည္

ကန္ဇြန္းမ ကန္ျပားစလင္းဆင္ျဖဴကၽြန္းေရနံေခ်ာင္းကုန္းေဇာင္း ေရွာက္ေတာ ပြင့္ျဖဴ လယ္ကိုင္း စကု မင္းဘူး မေကြး ကိုးပင္ မင္းလွ

ဆင္ေပါင္ဝဲ ေအာင္လံ မင္းတုန္း သရက္ကံမ ဆင္တဲ ျပည္ေဒသေတြမွာ မိုးမ်ားစြာရြာနိုင္ပါတယ္

19/08/2022 ????? Tropical cyclone 04B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းမွမုန္တိုင္းငယ္ 04B TC သည္ ေနာက္

၂၄နာရီအတြင္း TS မုန္တိုင္းအဆင့္ကိုေရာက္ရွိနိုင္ပါတယ္ ျမန္မာမုန္တိုင္းအႏၲရာယ္မရွိပါဘူး

တနသၤာရီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္း မေကြးတိုင္းအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္

ခ်င္ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာမိုးရြာနိုင္ပါတယ္ ISSUED AT 19/08/2022

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဖိအားျမင့္ေလထုမ်ားရွိေနျခင္းက ဖိအာ 99B Deep Depression မုန္တိုင္းငယ္သည္ ေလဖိအားနည္းရာ

အိႏၵိယနိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းကမ္းေျခဆီသို႔ ဦးတည္သြားမွာျဖစ္ၿပီး

အိႏၵိယနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းကိုဝင္ေရာက္မိုးႀကီးေရလၽွံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ အဆိုပါမုန္တိုင္းရဲ့

ညာဖက္မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းမွာျဖစိၿပီး မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း ပဲခူးတိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း

မေကြးတိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးရြာသြန္းနိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္

ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းအနီးမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း99B သည္ အားအလြန္ေကာင္းလာခဲ့ၿပီး Deep Depression

မုန္တိုင္အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတေလ်ာက္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားၾကေရာက္ၿပီး လွိုင္းႀကီးနိုင္ပါတယ္

တစ္နာရီမိုင္ ၃၆မိုင္မွ ၄၈မိုင္အထိတိုက္ခတ္နိုင္ပါတယ္ ေရလွိုင္းအျမင့္မွာ ၉ေပ မွ ၁၂ေပအထိရွိနိုင္ပါတယ္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းေလွသေဘၤာမ်ားသြားေရာက္ျခင္းမျပဳလုပ္ၾကပါနဲ႔ အႏၲရာယ္အလြန္ရွိပါတယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးမိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၾကပါေစ

ျပည္ သရက္ေအာင္လံ ေတာင္တြင္းႀကီး မေကြး ၿမိဳ႕သစ္ နတ္ေမာက္ ေတာင္ညိဳ ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္း လယ္ေဝး

ေအလာ သာဝတၳိ ေရနီၿမိဳ႕လွ သာဂရ ဆြာ နန္ခၽြန္ေရတာရွည္ ကၽြန္းကုန္း

ေတာင္ငူေဒသမ်ားတြင္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္နိုင္ပါတယ္ေလထန္ခ်ိန္တြင္တစ္နာရီ ၂၄မိုင္မွ ၃၀မိုင္အထိတိုက္ခတ္နိုင္ပါတယ္

လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳး မီးတိုင္အနီးမေနၾကပါနဲ႔ သစ္ပင္ႀကီး သစ္ပင္အိုးအနီးေအာက္မေနၾကပါနဲ႔ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္

credit,

============

Unicode,

မိုင်ဆုန်ခ ယူလီဟ? သြဂုတ်လ ၁၉ရက်မှ၂၅ရက်နေ့အထိ ရက်ကြိုခန့်မှန်းချက်မိုး???

မိုင်ဆုန်ခ ယူလီဟ??? ၂၀၂၂ သြဂုတ်လ၂၁ရက် ၂၂ရက်နေ့များတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာ

မိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး တာချီလိတ်ခရိုင် နှင့် မိုင်းတုံ မိုင်းပန် မိုင်ဆတ် လင်းခေးတောင်ကြီးဒေသတွေမှာ ရွာသွန်းမြဲထက်ပိုမိုရွာသွန်းနိုင်သဖြင့်

ရေကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ် ISSUED AT 19/08/2022 8:10AM

လင်းဆည်ရေသောက်တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက် မင်းဂွတ်သီးလေးရဲ့ ဆည်အတွင်းစီးဝင်ရေဝင်ရောက်လာနိုင်မှုကိုသုံးသပ်ပြရမယ်ဆိုရင်

သြဂုတ်လ ၂၂ရက်နေ့ နှင့် ၂၃ရက်နေ့မှာ စလင်းရေဝေရေလဲဒေသ

စလင်းချောင်းဖျားမှာ မိုးများစွာရွာသွန်းမှာဖြစ်သဖြင့် ၂၄ရက်နေ့၂၅ရက်နေ့တွေမှာ စလင်းဆည်အတွင်းစီးဝင်ရေများစွာတိုးလာနိုင်ပါတယ်နော

ဆည်ရေပြည်မှ နွေသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်မယ် စိုက်ပျိုးရေအလုံအလောက်ရရှိကြပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ

ရက်ကြိုခန့်မှန်းချက်မိုး ???? ၂၀၂၂ သြဂုတ်လ ၂၁ရက်နေ့မှ ၂၃ရက်နေ့အတွင်း တနင်္သာရီတိုင်း မွန်ပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ရောဝတီတိုင်း ပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်

ကယားပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ် မန္တလေးတိုင်း မကွေးတိုင်းဒေသတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်

၂၂ရက်နေ့မိုးကြီးနိုင်ပြီး ၂၃ရက်နေ့ မကွေးတိုင်းနှင့်ချင်းပြည်နယ် မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ISSUED AT 19/08/2022 6:48AM

ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်း အနောက်ဖက်အနီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ 99B အမည်ရှိ လေဖိအားနည်းလေဝဲ

တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် တစ်နာရီ ၃၀မိုင်မှ ၃၆မိုင်အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်

နောက်၂၄နာရီအတွင်းပိုမိုအားကောင်းလာကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်ဂေါကမ်းခြေဆီသို့သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး

မြန်မာနိုင်ငံမုန်တိုင်းအန္တရာယ်သက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး99B လေဝဲသည် မုတ်သုန်လေအားကောင်းစေတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်

၂၄နာီအတွင်း မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ် ပဲခူးတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်း

ဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဖက်ရှိဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး ဂွ ကျိန္တလိ ငပလီ သံတွဲ တောင်ကုတ် အမ်း ငဖဲ စေတုတ္တရာလောင်းရှည်

ကန်ဇွန်းမ ကန်ပြားစလင်းဆင်ဖြူကျွန်းရေနံချောင်းကုန်းဇောင်း ရှောက်တော ပွင့်ဖြူ လယ်ကိုင်း စကု မင်းဘူး မကွေး ကိုးပင် မင်းလှ

ဆင်ပေါင်ဝဲ အောင်လံ မင်းတုန်း သရက်ကံမ ဆင်တဲ ပြည်ဒေသတွေမှာ မိုးများစွာရွာနိုင်ပါတယ်

19/08/2022 ????? Tropical cyclone 04B ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းမှမုန်တိုင်းငယ် 04B TC သည် နောက်

၂၄နာရီအတွင်း TS မုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မြန်မာမုန်တိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး

တနင်္သာရီတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်း မကွေးတိုင်းအနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်

ချင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပါတယ် ISSUED AT 19/08/2022

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖိအားမြင့်လေထုများရှိနေခြင်းက ဖိအာ 99B Deep Depression မုန်တိုင်းငယ်သည် လေဖိအားနည်းရာ

အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေဆီသို့ ဦးတည်သွားမှာဖြစ်ပြီး

အိန္ဒိယနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်မိုးကြီးရေလျှံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အဆိုပါမုန်တိုင်းရဲ့

ညာဖက်မုတ်သုန်လေအားကောင်းမှာဖြစိပြီး မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း

မကွေးတိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအနီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း99B သည် အားအလွန်ကောင်းလာခဲ့ပြီး Deep Depression

မုန်တိုင်အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတလျောက် မိုးသက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်

တစ်နာရီမိုင် ၃၆မိုင်မှ ၄၈မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ် ရေလှိုင်းအမြင့်မှာ ၉ပေ မှ ၁၂ပေအထိရှိနိုင်ပါတယ်

ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းလှေသင်္ဘောများသွားရောက်ခြင်းမပြုလုပ်ကြပါနဲ့ အန္တရာယ်အလွန်ရှိပါတယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ

ပြည် သရက်အောင်လံ တောင်တွင်းကြီး မကွေး မြို့သစ် နတ်မောက် တောင်ညို နေပြည်တော် တပ်ကုန်း လယ်ဝေး

အေလာ သာဝတ္ထိ ရေနီမြို့လှ သာဂရ ဆွာ နန်ချွန်ရေတာရှည် ကျွန်းကုန်း

တောင်ငူဒေသများတွင် လေပြင်းများတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လေထန်ချိန်တွင်တစ်နာရီ ၂၄မိုင်မှ ၃၀မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်

လျှပ်စစ်မီးကြိုး မီးတိုင်အနီးမနေကြပါနဲ့ သစ်ပင်ကြီး သစ်ပင်အိုးအနီးအောက်မနေကြပါနဲ့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *