အေထြအေထြဗဟုသုတ

ဘယ္ဘက္လက္ညႇိဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြဟာ အရင္ဘဝက ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔လဲဆိုတာ သင္သိၿပီးၿပီလား

ဘယ္ဘက္လက္ညႇိဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြဟာ အရင္ဘဝက ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔လဲဆိုတာ သင္သိၿပီးၿပီလား

ႏိုင္ငံျခားက ထင္ရွားတဲ့အယူအဆအရ

ဘယ္ဘက္လက္ညႇိဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြက

အရင္ဘဝက သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္သူက အခုထိ သင့္ကို ေမ့လို႔မရေသးလို႔ပါတဲ့…

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီဘဝမွာလည္း သူ႔ရဲ႕ မသိစိတ္က သင့္ကိုရွာေဖြေနတယ္လို႔ အယူရွိတယ္…

ကိုယ့္မွာေရာရွိလား ၾကည့္ၾကည့္ေပါ့ေနာ္…

ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ အရင္ဘဝက သင္ဟာ အခ်စ္ခံခဲ့ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဆိုတာ

အေသအခ်ာပါပဲေနာ္…။

Credit – မူရင္း

Zawgyi Version ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဘယ္ဘက္လက္ညိႇဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြဟာ အရင္ဘဝက ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔လဲဆိုတာ သင္သိၿပီးၿပီလား

ႏိုင္ငံျခားက ထင္႐ွားတဲ့အယူအဆအရ

ဘယ္ဘက္လက္ညိႇဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြက

အရင္ဘဝက သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္သူက အခုထိ သင့္ကို ေမ့လို႔မရေသးလို႔ပါတဲ့…

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီဘဝမွာလည္း သူ႕ရဲ႕ မသိစိတ္က သင့္ကို႐ွာေဖြေနတယ္လို႔ အယူ႐ွိတယ္…

ကိုယ့္မွာေရာ႐ွိလား ၾကည့္ၾကည့္ေပါ့ေနာ္…

႐ွိခဲ့ရင္ေတာ့ အရင္ဘဝက သင္ဟာ အခ်စ္ခံခဲ့ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဆိုတာ

အေသအခ်ာပါပဲေနာ္…။

Credit – မူရင္း

ဘယ္ဘက္လက္ညႇိဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြဟာ အရင္ဘဝက ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔လဲဆိုတာ သင္သိၿပီးၿပီလား

ႏိုင္ငံျခားက ထင္ရွားတဲ့အယူအဆအရ

ဘယ္ဘက္လက္ညႇိဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြက

အရင္ဘဝက သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္သူက အခုထိ သင့္ကို ေမ့လို႔မရေသးလို႔ပါတဲ့…

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီဘဝမွာလည္း သူ႔ရဲ႕ မသိစိတ္က သင့္ကိုရွာေဖြေနတယ္လို႔ အယူရွိတယ္…

ကိုယ့္မွာေရာရွိလား ၾကည့္ၾကည့္ေပါ့ေနာ္…

ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ အရင္ဘဝက သင္ဟာ အခ်စ္ခံခဲ့ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဆိုတာ

အေသအခ်ာပါပဲေနာ္…။

Credit – မူရင္း

Zawgyi Version ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဘယ္ဘက္လက္ညိႇဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြဟာ အရင္ဘဝက ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔လဲဆိုတာ သင္သိၿပီးၿပီလား

ႏိုင္ငံျခားက ထင္႐ွားတဲ့အယူအဆအရ

ဘယ္ဘက္လက္ညိႇဳးမွာ အမာ႐ြတ္ပါတဲ့သူေတြက

အရင္ဘဝက သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္သူက အခုထိ သင့္ကို ေမ့လို႔မရေသးလို႔ပါတဲ့…

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီဘဝမွာလည္း သူ႕ရဲ႕ မသိစိတ္က သင့္ကို႐ွာေဖြေနတယ္လို႔ အယူ႐ွိတယ္…

ကိုယ့္မွာေရာ႐ွိလား ၾကည့္ၾကည့္ေပါ့ေနာ္…

႐ွိခဲ့ရင္ေတာ့ အရင္ဘဝက သင္ဟာ အခ်စ္ခံခဲ့ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဆိုတာ

အေသအခ်ာပါပဲေနာ္…။

Credit – မူရင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *