အေထြအေထြဗဟုသုတ

13/08/2022 (၂၄)နာရီအတြင္း မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္တဲ့ေဒသမ်ား ???

13/08/2022 ?????

AT 9:10AMအခ်ိန္မွ ၂၄နာရီအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မိုးႀကီးႏိုင္ၿပီး

ျပည္ ျပလို႔ ဆင္ခ်ီတိုင္ သရက္ ေအာင္လံ ဆင္ေပါင္ဝဲ အထက္မင္းလွ မေကြး

ကန္ျပား ၿမိဳ႕လုလင္ ၿမိဳ႕သစ္ နတ္ေမာက္ ႐ြာမြန္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

ေရနံေခ်ာင္း ေခ်ာက္ ပုဂံ ေညာင္ဦး ငါ့သေရာက္ ျမင္းၿခံ ေရစႀကိဳပခန္းႀကီးျမစ္ေျခကမၼ

ေပါက္ ၿမိဳင္ ပခုကၠဴ ကန္ဇြန္းမ ဆိပ္ျဖဴ ဆင္ျဖဴကြၽန္း စလင္း လင္းဇင္း ေရွာက္ေတာ

ကုန္းေဇာင္း ပြင့္ျဖဴ လယ္ကိုင္း စကု မင္းဘူး ပဒါန္း မင္းတုန္း ငဖဲ

ေစတုတၱရာေလာင္းရွည္ ေဆာ ေက်ာက္ထု ထီးလင္း ေဒသေတြမွာ မိုး႐ြာႏိုင္ပါတယ္?????????

ISSUED TIME 13/08/2022 AT9:14AM(MMT)

Su Su San မင္း ဂြတ္ သီး

=============

13/08/2022 ?????

ငပလီ သံတြဲ ေတာင္ကုတ္ မအီ အမ္း ငဖဲ ပဒါန္း ေစတုတၱရာေလာင္းရွည္ ေဆာ

ေဒသမ်ားတြင္မိုး႐ြာႏိုင္ၿပီး မာန္ေအာင္ကြၽန္းေက်ာက္နီေမာ္ရမ္းၿဗဲကြၽန္း

ေက်ာက္ျဖဴ ေျမပုံ စစ္ေတြ ရေသ့ေတာင္ ပု႑ားကြၽန္းၿမိဳ႕ ေဒသေတြမွာမိုးႀကီးႏိုင္ပါတယ္

ISSUED TIME 13/08/2022 AT 8:06AM(MMT)

Su Su San မင္း ဂြတ္ သီး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *