ၾကားသိရသမွ်

သိထားသိမ္းထားသင့္တဲ့ တြဲဖက္စားမိရင္ ေသေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာမ်ား

သိထားသိမ္းထားသင့္တဲ့ တြဲဖက္စားမိရင္ ေသေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာမ်ာ;

နဂါးေမာက္သီး + ခ်ဥ္ေစာ္ခါးသီး = ေသ shareထားလိုက္တန္ဖိုးရွိတယ္

နဂါးေမာက္သီး + ပိန္းနဲသီး = ေသ

နဂါးေမာက္သီး + ၾကက္ဥ = ေသ

ႏြားႏို႔ + မႈိ = ေသ

မင္းကြတ္သီး + သၾကား = ေသ

 

ေရခဲမုန္႔ + ခ်င္းသုပ္ = ေသ

လက္ဖက္ + ကြၽဲေခါင္းသီး = ေသ

အမဲသား + ခ႐ု = ေသ

ေဂြးသီး + အာတာလြတ္ = ေသ

 

ႏို႔ဆီ + ကိုးပါးေဆး = ေသ

တညင္းသီး + ရွိန္းခို = ေသ

အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ + ပက္ပစီ = ေသ

ကိုင္းဥ + ပုစြန္ခ်ဥ္ = ေသ

ႏြားႏို႔ + အခ်ဥ္အမ်ိဳးအမ်ိဳး = ေသ

 

သိုးသား + ေစာင္းလ်ားသီး = ေသ

ကြၽဲေခါင္းသီး + သံပုရာသီး = ေသ

မႈိ + ဖားသား = ေသ

မႈိ + လယ္ကဏန္း = ေသ

၀က္သား + ထန္းရည္ခ်ိဳ = ေသ

၀က္သား + ဗ်ိဳင္းသား = ေသ

၀က္သား + ၾကာ႐ိုးၾကာစြယ္ = ေသ

 

ပ်ားရည္ + ၾသဇာသီး = ေသ

ပ်ားရည္ + အုန္းသီး = ေသ

ပ်ားရည္ + ဥသွ်စ္သီး = ေသ

ခိုသား + ခ်င္း = ေသ

ခိုသား + ဖ႐ုံသီး = ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + ငါးေသတၱာ = ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + ပဲဒလက္ = ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + စပါးႀကီးေႁမြ = ေသ

 

ပီေလာပီနံ + ပဲၾကားေလွာ္ = ေသ

ပီေလာပီနံ + မွ်စ္ခ်ဥ္ = ေသ

ပီေလာပီနံ + ေဒါင္းသား = ေသ

ပီေလာပီနံ + အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဴး = ေသ

ႏို႔ေအးေခ်ာင္း + ေဂြးသီး = ေသ

ေခ်ာကလက္ + ေစာင္းလ်ားသီး = ေသ

 

ေခ်ာကလက္ + ပဲျမစ္ = ေသ

ေရွာက္သီး + ႏြားႏို႔၊ ႏို႔ရည္ = ေသ

ထန္းလ်က္ + နလင္ေက်ာ္ = ေသ

ထန္းလ်က္ + ၂၇ ပါးေဆး = ေသ

ကြၽဲေကာသီးး + သံပုရာသီး = ေသ

သေျပသီး + ထန္းလ်က္ = ေသ

ငွက္ေပ်ာသီး + ထန္းသီး = ေသ

 

ခ်င္း + သေဘာသႌး = ေသ

ၾကက္ဆူသီး + ငွက္သား = ေသ

မႈိ + တညင္းသီး = ေသ

မိုင္လို + ပဲျမစ္ = ေသ

ေက်းသား + ဘူးသီး = ေသ

မႈိ + ယုန္သား = ေသ

( ေအာ့ အန္ ေသ ဆုံးျခင္း) ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ အစားအစာမ်ား”

ႏို႔ ႏွင့္ တြဲဖက္မေကြၽးသင့္ အစားအေသာက္မ်ား

ႏို႔ေအးေခ်ာင္း ႏွင့္ ဘူးသီး

ႏို႔ေအးေခ်ာင္း ႏွင့္ သခြားသီး

 

ႏို႔ဆီ ႏွင့္ ကိုးပါးေဆး

ႏို႔ ႏွင့္ ဖ႐ုံသီး

ႏို႔ ႏွင့္ ပိႏၷဲသီး

ႏို႔ ႏွင့္ သံပုရာသီး

ႏို႔ ႏွင့္ ဖရဲသီး

ႏို႔ ႏွင့္ ေဂြးသီး

ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး

ႏို႔ရည္ ႏွင့္ မန္က်ည္းသီး

ႏို႔ ရည္ ႏွင့္ အုန္းသီး

ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ကုလားပဲ

ႏို႔ မ်ိဳး ႏွင့္ ဆား

ႏြားႏို႔ ႏွင့္ အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ႏြားႏို႔ ႏွင့္ နာနတ္သီး

ႏြားႏို႔ ႏွင့္ လိေမၼာ္သီး

ႏြားႏို႔ ႏွင့္ ဝက္သား

ပ်ားရည္ ႏွင့္ တြဲဖက္မေကြၽးသင့္ အစားအေသာက္မ်ား

ပ်ားရည္ ႏွင့္ အုန္းရည္

ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပဲႏၷဲသီး

ပ်ားရည္ ႏွင့္ ၾသဇာသီး

ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပီေလာပီနံ

ပ်ားရည္ ႏွင့္ ဥသွ်စ္သီး

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ တြဲဖက္မေကြၽးသင့္ အစားအေသာက္မ်ား

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ေခ်ာကလက္

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ေရခဲမုန္႔

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ခ်ိဳခ်ဥ္သၾကားလုံး

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ႏို႔ေအးေခ်ာင္း

အျခားေသာ တြဲဖက္မေကြၽးသင့္ေသာအစားအေသာက္မ်ား

လိေမၼာ္သီး ႏွင့္ မုန္လာဥနီ

သေဘာသႌး ႏွင့္ ဂ်င္း

သေဘာသႌး ႏွင့္ သံပုယိုသီး

မင္းဂြတ္သီး ႏွင့္ သၾကား

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ႏွင့္ သစ္သီးမ်ား

ေခ်ာကလက္ ႏွင့္ ပဲျမစ္

မိုင္လို ႏွင့္ ပဲျမစ္

ေကာ္ဖီ ႏွင့္ ဂ်ယ္လီ

ပန္းသီး ႏွင့္ သနပ္ခါး

ဖရဲသီး ႏွင့္ ဘဲဥ

ၾကက္ဥ ႏွင့္ မႈိ

စေတာ္ဘယ္ရီ ႏွင့္ သီးသီး

အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ ႏွင့္ Pepsy ( ပက္ပစီ) [ေသ]

ထန္းလွ်က္ ႏွင့္ ၂၇ ပါးေဆး

ဒိန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ထန္းသီးမုန္႔

ဒိန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ဝက္သား

ဒိန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ပီေလာပီနံဥ

ပီေလာပီနံ ႏွင့္ ပဲၾကားေလွာ္

ပီေလာပီနံ ႏွင့္ သံပုရာသီး

မုန္လာ ႏွင့္ မတ္ပဲ

မုန္လာဥ ႏွင့္ အသားေျခာက္

ဒူးရင္းသီးႏွင့္ ကိုကာကိုလာ

ငုံး ဥ ႏွင့္ လိေမၼာ္သီး

ငုံးဥ ႏွင့္ ဝက္အသည္း

#Creditစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္အေထြေထြဗဟုသု

unicode

သိထားသိမ္းထားသင့္တဲ့ တြဲဖက္စားမိရင္ ေသေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာမ်ား

နဂါးေမာက္သီး + ခ်ဥ္ေစာ္ခါးသီး = ေသ shareထားလိုက္တန္ဖိုးရွိတယ္

နဂါးေမာက္သီး + ပိန္းနဲသီး = ေသ

နဂါးေမာက္သီး + ၾကက္ဥ = ေသ

ႏြားႏို႔ + မႈိ = ေသ

မင္းကြတ္သီး + သၾကား = ေသ

ေရခဲမုန႔္ + ခ်င္းသုပ္ = ေသ

လက္ဖက္ + ကြၽဲေခါင္းသီး = ေသ

အမဲသား + ခ႐ု = ေသ

ေဂြးသီး + အာတာလြတ္ = ေသ

ႏို႔ဆီ + ကိုးပါးေဆး = ေသ

တညင္းသီး + ရွိန္းခို = ေသ

အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ + ပက္ပစီ = ေသ

ကိုင္းဥ + ပုစြန္ခ်ဥ္ = ေသ

ႏြားႏို႔ + အခ်ဥ္အမ်ိဳးအမ်ိဳး = ေသ

သိုးသား + ေစာင္းလ်ားသီး = ေသ

ကြၽဲေခါင္းသီး + သံပုရာသီး = ေသ

မႈိ + ဖားသား = ေသ

မႈိ + လယ္ကဏန္း = ေသ

ဝက္သား + ထန္းရည္ခ်ိဳ = ေသ

ဝက္သား + ဗ်ိဳင္းသား = ေသ

ဝက္သား + ၾကာ႐ိုးၾကာစြယ္ = ေသ

ပ်ားရည္ + ၾသဇာသီး = ေသ

ပ်ားရည္ + အုန္းသီး = ေသ

ပ်ားရည္ + ဥသွ်စ္သီး = ေသ

ခိုသား + ခ်င္း = ေသ

ခိုသား + ဖ႐ုံသီး = ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + ငါးေသတၱာ = ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + ပဲဒလက္ = ေသ

ေၾကာင္လွ်ာသီး + စပါးႀကီးေႁမြ = ေသ

ပီေလာပီနံ + ပဲၾကားေလွာ္ = ေသ

ပီေလာပီနံ + မွ်စ္ခ်ဥ္ = ေသ

ပီေလာပီနံ + ေဒါင္းသား = ေသ

ပီေလာပီနံ + အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဴး = ေသ

ႏို႔ေအးေခ်ာင္း + ေဂြးသီး = ေသ

ေခ်ာကလက္ + ေစာင္းလ်ားသီး = ေသ

ေခ်ာကလက္ + ပဲျမစ္ = ေသ

ေရွာက္သီး + ႏြားႏို႔၊ ႏို႔ရည္ = ေသ

ထန္းလ်က္ + နလင္ေက်ာ္ = ေသ

ထန္းလ်က္ + ၂၇ ပါးေဆး = ေသ

ကြၽဲေကာသီးး + သံပုရာသီး = ေသ

သေျပသီး + ထန္းလ်က္ = ေသ

ငွက္ေပ်ာသီး + ထန္းသီး = ေသ

ခ်င္း + သေဘာသႌး = ေသ

ၾကက္ဆူသီး + ငွက္သား = ေသ

မႈိ + တညင္းသီး = ေသ

မိုင္လို + ပဲျမစ္ = ေသ

ေက်းသား + ဘူးသီး = ေသ

မႈိ + ယုန္သား = ေသ

( ေအာ့ အန္ ေသ ဆုံးျခင္း) ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ အစားအစာမ်ား”

ႏို႔ ႏွင့္ တြဲဖက္မေကြၽးသင့္ အစားအေသာက္မ်ား

ႏို႔ေအးေခ်ာင္း ႏွင့္ ဘူးသီး

ႏို႔ေအးေခ်ာင္း ႏွင့္ သခြားသီး

ႏို႔ဆီ ႏွင့္ ကိုးပါးေဆး

ႏို႔ ႏွင့္ ဖ႐ုံသီး

ႏို႔ ႏွင့္ ပိႏၷဲသီး

ႏို႔ ႏွင့္ သံပုရာသီး

ႏို႔ ႏွင့္ ဖရဲသီး

ႏို႔ ႏွင့္ ေဂြးသီး

ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး

ႏို႔ရည္ ႏွင့္ မန္က်ည္းသီး

ႏို႔ ရည္ ႏွင့္ အုန္းသီး

ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ကုလားပဲ

ႏို႔ မ်ိဳး ႏွင့္ ဆား

ႏြားႏို႔ ႏွင့္ အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ႏြားႏို႔ ႏွင့္ နာနတ္သီး

ႏြားႏို႔ ႏွင့္ လိေမၼာ္သီး

ႏြားႏို႔ ႏွင့္ ဝက္သား

ပ်ားရည္ ႏွင့္ တြဲဖက္မေကြၽးသင့္ အစားအေသာက္မ်ား

ပ်ားရည္ ႏွင့္ အုန္းရည္

ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပဲႏၷဲသီး

ပ်ားရည္ ႏွင့္ ၾသဇာသီး

ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပီေလာပီနံ

ပ်ားရည္ ႏွင့္ ဥသွ်စ္သီး

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ တြဲဖက္မေကြၽးသင့္ အစားအေသာက္မ်ား

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ေခ်ာကလက္

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ေရခဲမုန႔္

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ခ်ိဳခ်ဥ္သၾကားလုံး

စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ႏို႔ေအးေခ်ာင္း

အျခားေသာ တြဲဖက္မေကြၽးသင့္ေသာအစားအေသာက္မ်ား

လိေမၼာ္သီး ႏွင့္ မုန္လာဥနီ

သေဘာသႌး ႏွင့္ ဂ်င္း

သေဘာသႌး ႏွင့္ သံပုယိုသီး

မင္းဂြတ္သီး ႏွင့္ သၾကား

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ႏွင့္ သစ္သီးမ်ား

ေခ်ာကလက္ ႏွင့္ ပဲျမစ္

မိုင္လို ႏွင့္ ပဲျမစ္

ေကာ္ဖီ ႏွင့္ ဂ်ယ္လီ

ပန္းသီး ႏွင့္ သနပ္ခါး

ဖရဲသီး ႏွင့္ ဘဲဥ

ၾကက္ဥ ႏွင့္ မႈိ

စေတာ္ဘယ္ရီ ႏွင့္ သီးသီး

အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ ႏွင့္ Pepsy ( ပက္ပစီ) [ေသ]

ထန္းလွ်က္ ႏွင့္ ၂၇ ပါးေဆး

ဒိန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ထန္းသီးမုန႔္

ဒိန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ဝက္သား

ဒိန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ပီေလာပီနံဥ

ပီေလာပီနံ ႏွင့္ ပဲၾကားေလွာ္

ပီေလာပီနံ ႏွင့္ သံပုရာသီး

မုန္လာ ႏွင့္ မတ္ပဲ

မုန္လာဥ ႏွင့္ အသားေျခာက္

ဒူးရင္းသီးႏွင့္ ကိုကာကိုလာ

ငုံး ဥ ႏွင့္ လိေမၼာ္သီး

ငုံးဥ ႏွင့္ ဝက္အသည္း

#Creditစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္အေထြေထြဗဟုသု

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *