ၾကားသိရသမွ်

မင္းသားႀကီး မင္းေမာ္ကြန္ ႏွင့္ ဟန္ၿငိမ္းဦး ဆိုသူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ လတ္တေလာ ပြဲဆိုပဲ

မင္းသားႀကီး မင္းေမာ္ကြန္ ႏွင့္ ဟန္ၿငိမ္းဦး ဆိုသူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ လတ္တေလာ ပြဲ

ကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ အဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္ပီး ျပည္ပကိုထြက္ေျပးၿပီး အေဝးကေန ေဟာင္ရဲတာ သတၱိမဟုတ္ဘူးကြ

မင္းတို႔အရီးေဒၚပုံ Lee မွ မေအာင္ေစရဘူး မင္းလိုေကာင္က ဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးလည္းဆိုတာ မၾကာခင္သိရေတာ့မွာပါ

ကိုယ့္ရဲ႕ မယားႀကီးေဘးမွာ ထားပီး

အျခားေမာ္ဒယ္ေတြ မင္းသမီးေတြကို မဖြယ္မရာ ပုံေတြ ႐ိုက္ပို႔ထားတာေတြ

ကိုယ္လုံးတီး ပုံေတြ႐ိုက္ပို႔ခိုင္းတာေတြ

သက္ေသနဲ႔တကြ တင္ဖို႔ရွိပါတယ္

အျခားအပို႔ခံရ အေတာင္းခံရတဲ့ မင္းသမီးေတြ ရွိရင္လည္း ပို႔ေပးၾကပါ

ဒီေကာင္ေတာင္းတာက အမ်ားႀကီးပဲမို႔ဘယ္သူပို႔တယ္ဆိုတာ မွတ္မိမွာ မဟုတ္ဘူး

ဘယ္သူနဲ႔ ေျပာထားတယ္ ဆိုတာလည္းမသိေစရဘူး စိတ္ခ် လက္ခ်သာ ပို႔ေပးၾကပါ

နီပိတ္ေတြ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ေကာင္က ဘယ္လို ေအာက္တန္းစားလည္း ဆိုတာ သိေစရမယ္။

ဆိုၿပီး ဟန္ၿငိမ္းဦး ဆိုသူက ေျပာျပထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မင္းေမာ္ကြန္း ကလည္း သူရဲ႕ လူမူကြန္ရက္မွ တဆင့္

ဟားဟားဟား ေစာက္ဂ႐ုကိုမစိုက္ ဟန္ၿငိမ္းဦးေရ မင္းသာ သတိထားၿပီး ေနစမ္းပါ ဆိုၿပီး

ျပန္လည္ေခ်ပၿပီး ဂ႐ု႕မစိုက္ေၾကာင္း ေျပာျပလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ဘယ္သူက ဘာျဖစ္ၿပီး ဘယ္လို ထပ္လာအုံးမယ္ဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မင္းသားႀကီး မင္းေမာ္ကြန္ ႏွင့္ ဟန္ၿငိမ္းဦး ဆိုသူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ လတ္တေလာ ပြဲ

ကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ အဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္ပီး ျပည္ပကိုထြက္ေျပးၿပီး အေဝးကေန ေဟာင္ရဲတာ သတၱိမဟုတ္ဘူးကြ

မင္းတို႔အရီးေဒၚပုံ Lee မွ မေအာင္ေစရဘူး မင္းလိုေကာင္က ဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးလည္းဆိုတာ မၾကာခင္သိရေတာ့မွာပါ

ကိုယ့္ရဲ႕ မယားႀကီးေဘးမွာ ထားပီး

အျခားေမာ္ဒယ္ေတြ မင္းသမီးေတြကို မဖြယ္မရာ ပုံေတြ ႐ိုက္ပို႔ထားတာေတြ

ကိုယ္လုံးတီး ပုံေတြ႐ိုက္ပို႔ခိုင္းတာေတြ

သက္ေသနဲ႔တကြ တင္ဖို႔ရွိပါတယ္

အျခားအပို႔ခံရ အေတာင္းခံရတဲ့ မင္းသမီးေတြ ရွိရင္လည္း ပို႔ေပးၾကပါ

ဒီေကာင္ေတာင္းတာက အမ်ားႀကီးပဲမို႔ဘယ္သူပို႔တယ္ဆိုတာ မွတ္မိမွာ မဟုတ္ဘူး

ဘယ္သူနဲ႔ ေျပာထားတယ္ ဆိုတာလည္းမသိေစရဘူး စိတ္ခ် လက္ခ်သာ ပို႔ေပးၾကပါ

နီပိတ္ေတြ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ေကာင္က ဘယ္လို ေအာက္တန္းစားလည္း ဆိုတာ သိေစရမယ္။

ဆိုၿပီး ဟန္ၿငိမ္းဦး ဆိုသူက ေျပာျပထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟားဟားဟား ေစာက္ဂ႐ုကိုမစိုက္ ဟန္ၿငိမ္းဦးေရ မင္းသာ သတိထားၿပီး ေနစမ္းပါ ဆိုၿပီး

ျပန္လည္ေခ်ပၿပီး ဂ႐ု႕မစိုက္ေၾကာင္း ေျပာျပလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ဘယ္သူက ဘာျဖစ္ၿပီး ဘယ္လို ထပ္လာအုံးမယ္ဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit to origin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *